Gitarda Akor

Gitar Akorları Nasıl Bulunur?

İster gitar çalmaya yeni başlayın, isterseniz de uzun süredir gitar kursu alan biri olun.. Siz de gitarda akorun anlamını öğrenmek mi istiyorsunuz? Gitarda akor nasıl kurulur ve dinlenir? Beğendiğiniz bir parçanın akorları nasıl bulunur ve çalınır? Kısacası gitarda akor en çok merak ettiğiniz konu ise bunu en ayrıntılı şekilde biz açıklayacağız!

Gitarda Akor Ne Demek?

Gitarda akoru anlamak için öncelikle akor nedir bunu bilmemiz gerekiyor.. Akor, çalınan bir solo ezginin notalarına uyumlu bir şekilde birden fazla sesin tınlatılarak sola ezgiye eşlik etmesidir. Çok tabi ki bu solo ezginin üzerine eşlik edebilmemiz için öncelikle akorun nasıl kurulduğunu bilmemiz şarttır. 

Gitarda Akor Nasıl Kurulur?

Gitarda akor nasıl kurulur? Gitar çalarken yapılan en çok hata akorların ezberlenmesidir. Bir konuda içeriği anlamadan uygulama yapmaya çalışmak bu konuda hakimiyet kurmamuzu engellediği üzere, bu akorlar için de geçerlidir. Bundan dolayı en sağlıklı yol, akor kurmanın mantığını anlamaktır. Böylelikle, gitar çalarken bilinçli bir şekilde çalacak ve daha çok zevk alacaksınız.

Klasik batı müziğinde 7 temel + 5 ara nota vardır. Bunlar, harflerle sembolize edilir. “La” notası doğal nota olarak bilindiği için sembolizasyona “la” notasından başlanır. Ara notalarda ise notadan sonra diez ya da bemol işaretleri yer alır. Diez, takip ettiği notayı yarım ses tizleştirir, bemol ise yarım kalınlaştırır. Bu sebepten ara notalar farklı isimler alabilirler. Örneğin “Fa diez” ya da ” Sol Bemol” gibi.. Aslında ikisi de aynı notadır. Bu durumda akor kurabilmek için 12 notayı birden yazmamız gerekir. Bunların tam adları şu şekildedir: A-A#(Bb)-B-C-C#(Db)-D-D#(Eb)-E-F-F#(Gb)-GG#(Ab). Bu notaların araları yarım sestir.. Bu niye önemli? Çünkü akorları kurduğunuzda akorlar bu aralıklara göre isim alır.. O yüzden ses aralıkları son derece önemlidir.

Gelelim akor nasıl kurulur sorusuna.. Öncelikle bilinmesi gereken şu: müzik parçalarının çoğu (blues gibi bazı
özel tarzlar hariç) toplam 7 notadan oluşur.. Bu 7 notadan oluşan yapıya “GAM” ya da “MAKAM
denir. GAM, müzik parçasının melodisinde bulanan notalardan oluşur.. Yani, bi şarkının melodisini çalarken
kullandığınız notaların hepsini yazdığınızda sadece 7 nota görürsünüz. Bu notaları yanyana ve sıralı bi şekilde yazdığınızda parçanın gam’ını bulmuş olursunuz.. Burada dikkat edilecek şey yazarken aynı harften sadece 1 tane olması gerektiğidir.. Örneğin melodide “F” ve “F#” varsa “F#” yerine “Gb” yazılmalıdır.”G” harfi kullanıldığı için de parçada muhtemelen “G” notası yoktur.

Gerisini bi örnekle anlatalım. Diyelim ki notaları yazdık, sıraya dizdik ve aşağıdaki tablo çıktı;
D-Eb- F-G-Ab-Bb-C-D (sondaki “D” ses aralıkları hesaplanırken kolaylık olsun diye ikinci oktavı belirtmek için konur). Şimdi burda önce ses aralıklarını notaların aralarına yazarız.

Aralıklar : ½(yarım ses) – 1(tam ses) – 1(tam ses) – ½(yarım ses) – 1(tam ses) – 1(tam ses) – 1(tam ses)
Bu noktadan sonrası basit kurallardan ibarettir..
Normal akorlar (3 sesten oluşan düz akorlar) 1-3-5 kuralıyla seçilip akor oluşturulur.
7’li akorlar için 1-3-5-7
9’lu akorlar için 1-3-5-7-9
diye devam eder. Bu kurallar nedir? Bu bulduğumuz notalardan herhangi birini seçelim. Örneğin: c
bu “C” 1.nota olarak alırsak c’den sonra 3.nota “E”, 5.nota “G” olur..
dolayısıyla akor : C-E-G olur (gitarda göster). Peki aynı akorun 7’lisi? C’den sonra 7.nota “B”. Yani akor C-E-G-B olur. Peki ya 9’lusu? C-E-G-B-D şeklinde olacaktır.

Bunu parçada bulduğumuz her nota için yaparsak o parçada kullanabileceğimiz temel akorlarıda
listelemiş oluruz.. Bu durumda da akorları ezberlemeye gerek kalmaz.

Gitar Akorlarını Nasıl İsimlendiririz?

Gitar akorlarını nasıl isimlendiririz? Burda ses aralıkları önem kazanır. Başlıca kuralları şu şekilde sıralayalım:
1- Akordaki ilk nota akorun isim babasıdır. Yani en başa bu notanın sembolü konur.
2- Akordaki 2. nota ile 1. nota arası 1,5 ses ise akor minör, 2 ses ise akor majördür. Akor minör ise
akor isminde notadan sonra “m” işareti konur.. Majör akorda her hangi bi işaret konmaz.
3- Akor minör iken akordaki 3.nota ile 2.nota arası normal şartlarda 2 sestir. Eğer 1,5 ses ise akor
isminin sonuna “-5” ya da (dim) yazılır. Bu 5.notanın kuraldan yarım ses ince olduğunu gösterir.
4- Akor majör iken akordaki 3.nota ile 2.nota arası normal şartlarda 1,5 sestir. Eğer 2 ses ise akor
isminin sonuna “+5” yazılır. Bu 5.notanın kuraldan yarım ses kalın olduğunu gösterir..
5- Akor 7’li akor ise akordaki 7.nota ile 5. nota arası normal şartlarda 1,5 sestir ve akor adının sonuna
“7” yazılır.. Eğer 2 ses ise; majör akorlarda akor ismi sonuna “maj7” yazılır, minör akorlarda “+7”
yazılır.

Örnek olarak:

Am(LA MİNÖR) örneğine bakarsak: akorumuz A-C-E 1. ve 3. nota arası (a-c) 1,5 ses..o zaman akor minör. Akorun şu haliyle adı “Am” 3.ve 5. notalar arası (c-e) 2 ses. O zaman kurala uyuyor. Akorun tam adı “Am” olarak kalır.
7’li akoruna bakarsak : A-C-E-G
İlk 3 notaya bakmıştık,akorumuz “Am” idi.. 5.ve 7.notalar arası :1,5 ses..kurala uyuyo..o halde akorun adı “Am7”.
D notasını örnek alalım şimdi.
Normal akor: D-F-Ab.
1. ve 3. nota arası: 1,5 ses. Akor minör. O halde şimdilik akorun adı “Dm”
3. ve 5. nota arası: 1,5 ses. 2 ses olmalıydı. Demek ki son nota yarım ses düşük (eksik). O halde akorun
adı “Dm-5”.
7’li akora bakarsak. D-F-Ab-C.
5.ve 7. nota arası 2 ses. 1,5 ses olmalıydı. O halde 7. nota yarım ses yüksek (fazla) o halde akorun adı
“Dm-5+7”.
Aynı mantıkla ismini gördüğümüz bi akorun seslerini de rahatlıka bulabiliriz.. Örneğin “Gbmaj7” diyelim.. İlk nota akorun isim babası: “Gb”.
İkinci nota akor majör olduğuna göre 2 ses üstü. Yani “Bb”.
Üçüncü nota: Akorda -5 ya da +5 olmadığına göre Bb’nin 1,5 ses üstü. Yani “Db” akor “maj7” olduğuna göre 7li bi akor ve 5. ile 7.nota arası 2 ses. Yani Db’nin 2 ses üstü: F. Bu durumda Gbmaj7: Gb-Bb-Db-F olur. Bu kadar basit…

Peki “sus4” ya da “sus2” akorlar nedir? “sus”, ingilizce “suspended” lafının kısaltmasıdır. Bu akorlarda
1-3-5 kuralı kullanılmaz. Kuraldaki “3” yerine, “sus” lafından sonraki rakamda yazan nota seçilir gam’dan. Yani akor sus2 ise kural 1-2-5, sus4 ise kural 1-4-5 gibi düşünülür. Akorlarda, akorun majör mü minör mü alduğunu 3. nota belli ettiği için sus akorlar ne majör ne de minördür. O yüzden de isim babasından sonra direkt “sus” lafı ve kaçıncı nota olduğu yazılır (örneğin “Gsus4″,”Asus2”) vs..

Bir Parçanın Akorlarını Nasıl Çıkarırım?

Gelelim bir parçanın akorlarını gitarda nasıl bulunup çalınabilineceğine.. Öncelikle çalmak istediğiniz parçayı iyi analiz edebilmek adına bir çok defa dinleyin. Akor kurulumunda temel ses çevrim akor değilse daima akorun ismini alır. Bu yüzden de parçada bas gitar ne sesi kullanılmış bunu elimizdeki gitarla deneyip yanılma yöntemi ile bulmamız gerekir. Bir parçanın introsu bitti ve sözle birlikte çalan ilk ölçüde bas gitar hangi ses bastı ise bunu bulmamız gerekmektedir.. Sesi bulduktan sonra o ölçünün üzerinde o temel sesi majör ve minör akor olarak deneyin. Örneğin; Bas gitar “La” sesi bastı, hemen “La Majör” ve “La Minör” akor olarak üzerine çalın. Kulağınız zaten doğru olan ses için size yol gösterecektir. Bunu hemen yazıya dökün ve bu şekilde tüm ölçüleri tek tek çıkarın. Sürekli çeşitli parçalarda tekrarlayarak egzersiz yapmanız durumunda, armonik olarak bazı şeyler yerine oturacak ve çeşitli akorlar öğrenerek, akor çıkarma mantığına tam anlamı ile hakim olacaksınız..

Gitar Akorlarını Öğrenmek için İzmir’de Hangi Gitar Kursu’nu Seçmeliyim?

Gitar kursu İzmir  ya da Müzik Kursu İzmir şeklinde aratarak bulduğunuz gitar kursları ile yetinmeyin.. Bugun siz de Perla Sanat’ a gelin ve MEB onaylı kaliteli eğitimi alanında uzman eğitimcilerimiz eşliğinde bizzat yerinde deneyim edin!

Ukulele Nedir?

Ukuleleyi Tanıyalım

Ukulele ara sıra çevreden duyduğunuz ama tam anlamı ile tanımadığınız bir enstrüman mı? Ukulele ile gitarın farkı nedir? Bu yazımızda ukeleleyi yakından tanıtacağız.

Ukulelenin Kısa Tarihi

19. yüzyılda Hawaii’li bir mucitin son şeklini vermesiyle bugunki adıyla; “ukulele” olarak bilinen enstrüman, Hawai’nin milli çalgısıdır. Günümüzde radyo, televizyon ve internet aracılığıyla tüm dünyada popüler hale gelen çalgı; geçmişte “ Elvis Presley, George Harrison, Harry Belafonte” gibi müzisyenler tarafından beste üretiminde sıklıkla kullanılmıştır.

Kısaca Ukulele Nedir?

Ukulele telli bir çalgıdır. Telleri plastiktir (misina), yumuşaktır. Bir elle ritm çalınırken, diğer elle akor basılarak geniş bir repertuar edinmek mümkündür. Küçük yaştaki çocuklar için elverişli bir enstrümandır, çünkü ukulele’nin  ufak gövdesi minik arkadaşlarımız tarafından çok kolay kavranır. Ukulele gitara başlamak için de mantıklı bir tercih olabilir, Ukulele zaten bir gitar türevidir.

Ukuleleyi Ne Kadar Sürede Öğrenebilirim?

Ortalama olarak iyi bir öğretici ve disiplinli çalışma ile 3- 6 ay içerisinde basit pop  şarkılarını kolaylıkla çalabilirsiniz.

Ukulelenin Avantajları Nelerdir?

En önemli avantajlarından biri ukulelenin fiyatının çok uygun olmasıdır. Dolayısı ile gitarla ya da diğer enstrümanlarla kıyaslanmayacak kadar ucuz bir fiyata ukulele sahibi olabilirsiniz. Diğer bir önemli avantajı ise boyutlarıdır. Küçük ve kolay taşınabilir olan ukulelenizi her yere götürebilir, böylece her zaman pratik yapabilirsiniz.

Ukulele; telli enstrüman çalmak isteyen birisi için müthiş bir başlangıç enstrümanıdır. Parmaklarınızı acıtmaz, yormaz; aksine çalıştırır ve güçlendirir. Ukulele çalmayı öğrenen birisi gitar çalmak için bir adım atmış demektir. Küçük yaşta ukulele eğitimi almanın avantajı da budur.

İzmir’de Ukulele Kursu Arıyorum?

İster Ukulele kursu, ister gitar kursu arıyorsanız, Perla Sanat sizlere en iyi tekniklerle kolaylıkla öğrenebileceğiniz birebir derslerle en iyi şekilde ukulele öğretmeyi vaat etmektedir!

Gitar Tarihi ve Başlıca Gitar Türleri Nelerdir?

Gitarın Tarihine Yolculuk

İster gitar çalalım ister çalmayalım. Kültürel anlamda hemen hemen her sanat severin gönlünde taht kurmuş ve etkisini latin müziğinden, güncel pop müziğine kadar gayet etkin bir yelpazede genişletebilmiş bir enstrüman olan gitarın tarihi dendiğinde aslında bu konu pek çoğumuzun ilgisini çekmektedir. Öyleyse gelin birlikte sadece ve net bir dille gitarın tarihine değinelim ve sonra gitar çeşitlerine geçelim.

Kısaca Gitar Tarihi ve Başlıca Gitar Türleri Nelerdir?

Tarihi uzun yüzyıllara dayanan gitar, terim olarak ilk defa 13. yüzyıl literatüründe geçştmektedir. Modern klasik gitarın tasarımcısı ise  Antonio de Torres olup, tasarımını 19. yüzyılda yapmıştır. Tasarımından sonra bir hayli sevilen gitar, sadece müzik endüstrisi tarafından değil, dünyada geniş kitleler tarafından da benimsenmiştir. Bugun gitar dendiğinde yöresine ve kültürüne göre bir çok çeşit gitar türü ortaya çıkmaktadır. Ancak genel anlamda kullanılan gitar türleri şu şekilde ayrılır:

 1. Klasik gitar
 2. Elektro gitar
 3. Bas gitar
 4. Akustik gitar
 5. Jazz gitar
 6. Perdesiz gitar
 7. Lap steel gitar
 8. 7 telli gitar
 9. Weissenborn gitar
 10. 12 telli gitar

Ancak temelde ise hemen hemen ezici bir çoğunlukta öğrenilen ve çalınan gitar türleri şunlardır:

 • Klasik gitar
 • Bas gitar
 • Elektro gitar

Klasik Gitar Nedir?

Klasik Gitar en yaygın kullanılan gitar olmakla birlikte, hakkında en çok kaynak bulabileceğiniz gitar türüdür. Aslında tarihten beri bakıldığında gitarların atası nedir sorusuna verilecek yanıt kesinlikle “Klasik Gitar” olurdu.. Yapısal özelliklerinden bahsedecek olursak klasik gitarın tel sayısı 6 olup, ister parmakla istenirse de pena ile çalınır.  Genellikle popüler bir solo çalgı olan klasik gitar, perdeli bir enstrümandır.

Bas Gitar ve Elektro Gitar hakkında aşağıdaki tanıtıcı makalelerimizi okumanızı öneririz:

Bas Gitar Nedir ve Nasıl Çalınır?

Elektro Gitar Nedir ve Nasıl Çalınır?

Gitar Kursu İzmir